Alle kinderen welkom

Alle basisscholen in Vlaanderen zijn verplicht om een sociale mix na te streven:
een weerspiegeling van de buurt in de school.

We richten ons hiervoor in elk geval op de jongste kleuters.
Met een paar vragen peilen we naar mogelijke kansen bij kinderen.
Ouders die deze vragen niet willen beantwoorden, krijgen dan ook geen voorrang door aan te melden.

Schooltas

We spreken van een indicator-leerling

In het andere geval spreken we van een niet-indicatorleerling.


Voor deze instapjaren streven alle basisscholen van Menen naar een goede verhouding indicator- en niet-indicatorleerlingen. Deze afspraken werden met alle basisscholen van Menen gemaakt.

Deze manier van werken verhoogt de gelijke kansen voor alle kinderen.