Wat als mijn kind niet ingeschreven kan worden?


De eerste keuze van de ouders wordt steeds gerespecteerd zolang er plaats is bij het geboortejaar of in het leerjaar.

Indien er geen plaats meer zou zijn voor deze keuze, dan wordt de volgende keuze voorgesteld.

Indien er meer aanvragen zijn dan vrije plaatsen, dan telt de kortste afstand (school-thuis).